TopNews
۱۸:۱۲ ۱۴۰۲/۱/۱۲

۱۸:۱۲ ۱۴۰۲/۱/۱۲
کلیپی از تمرین تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی - جمعه 11 فروردین ماه


۱۷:۱۹ ۱۴۰۲/۱/۱۲
حضور سرزده وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم های ملی کشتی؛

سجادی: حمایت های خود را از کشتی ادامه می دهیم
علیرضا دبیر: دکتر سجادی انصافا حامی ورزش اول کشور بوده است


۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱/۱۲
new1 تمرین تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان (گزارش تصویری)

سیرجان - شنبه 12 فروردین ماه

۱۸:۱۲ ۱۴۰۲/۱/۱۲

new1 کلیپی از تمرین تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی - جمعه 11 فروردین ماه

۱۷:۱۹ ۱۴۰۲/۱/۱۲

new1 حضور سرزده وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم های ملی کشتی؛

سجادی: حمایت های خود را از کشتی ادامه می دهیم
علیرضا دبیر: دکتر سجادی انصافا حامی ورزش اول کشور بوده است

۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱/۱۲

new1 حضور دکتر سجادی وزیر ورزش و جوانان در کمپ تیم های ملی کشتی (گزارش تصویری)

کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی
شنبه 12 فروردین ماه

۱۶:۳۴ ۱۴۰۲/۱/۱۲

new1 تمرین تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده- شنبه 12 فروردین ماه

۱۵:۱۲ ۱۴۰۲/۱/۱۲

new1 کلیپی از تمرین تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی - جمعه 11 فروردین ماه

۱۱:۳۲ ۱۴۰۲/۱/۱۲

new1 تمرین تیم ملی کشتی فرنگی جوانان (گزارش تصویری)

اسلامشهر - جمعه 11 فروردین ماه

۱۰:۴۳ ۱۴۰۲/۱/۱۲